Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 52120-1:2021

Energy performance of buildings — Contribution of building automation, controls and building management — Part 1: General framework and procedures
16.12.2021 г.

Главна информация

60.60     16.12.2021 г.

ISO

ISO/TC 205

Международен стандарт

91.120.10  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies:
—    a structured list of control, building automation and technical building management functions which contribute to the energy performance of buildings; functions have been categorized and structured according to building disciplines and building automation and control (BAC);
—    a method to define minimum requirements or any specification regarding the control, building automation and technical building management functions contributing to energy efficiency of a building to be implemented in building of different complexities;
—    a factor-based method to get a first estimation of the effect of these functions on typical buildings types and use profiles;
—    detailed methods to assess the effect of these functions on a given building.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 52120-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2021 г.

Национален стандарт

Енергийни характеристики на сгради. Принос на сградната автоматизация, регулиране и техническо управление на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури (ISO 52120-1:2021, коригирана версия 2022-09)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още