Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/TR 52019-2:2017

Energy performance of buildings — Hygrothermal performance of building components and building elements — Part 2: Explanation and justification
21.06.2017 г.

Главна информация

60.60     21.06.2017 г.

ISO

ISO/TC 163/SC 2

Технически доклад

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 52019-2:2017 contains information to support the correct understanding and use of ISO 6946, ISO 10211, ISO 13370, ISO 13786, ISO 13789 and ISO 14683.
ISO/TR 52019-2:2017 does not contain any normative provision.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TR 52019-2:2017
60.60 Публикуван стандарт
21.06.2017 г.

Национален стандарт

Енергийни характеристики на сгради. Хигротермални характеристики на компоненти на сгради и елементи на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка (ISO/TR 52019-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още