Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 14004:2016

Environmental management systems — General guidelines on implementation
29.02.2016 г.

Главна информация

90.93     29.09.2021 г.

ISO

ISO/TC 207/SC 1

Международен стандарт

03.100.70     13.020.10  

английски   испански   френски   арабски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14004:2016 provides guidance for an organization on the establishment, implementation, maintenance and improvement of a robust, credible and reliable environmental management system. The guidance provided is intended for an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability.
This International Standard helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provides value for the environment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization's environmental policy, the intended outcomes of an environmental management system include:
- enhancement of environmental performance;
- fulfilment of compliance obligations;
- achievement of environmental objectives.
The guidance in this International Standard can help an organization to enhance its environmental performance, and enables the elements of the environmental management system to be integrated into its core business process.
NOTE While the environmental management system is not intended to manage occupational health and safety issues, these can be included when an organization seeks to implement an integrated environmental and occupational health and safety management system.
ISO 14004:2016 is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence, considering a life cycle perspective.
The guidance in this International Standard can be used in whole or in part to systematically improve environmental management. It serves to provide additional explanation of the concepts and requirements.
While the guidance in this International Standard is consistent with the ISO 14001 environmental management system model, it is not intended to provide interpretations of the requirements of ISO 14001.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
ISO 14004:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 14004:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
29.09.2021 г.

Национален стандарт

Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още