Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 14052:2017

Environmental management — Material flow cost accounting — Guidance for practical implementation in a supply chain
28.02.2017 г.

Главна информация

90.93     15.06.2022 г.

ISO

ISO/TC 207/SC 1

Международен стандарт

13.020.10  

английски   испански   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14052:2017 provides guidance for the practical implementation of material flow cost accounting (MFCA) in a supply chain. MFCA fundamentally traces the flows and stocks of materials within an organization, quantifies these material flows in physical units (e.g. mass, volume) and evaluates the costs associated with material flows and energy uses. MFCA is applicable to any organization that uses materials and energy, regardless of its products, services, size, structure, location, and existing management and accounting systems. In principle, MFCA can be applied as an environmental management accounting tool in the supply chain, both upstream and downstream, and can help to develop an integrated approach for improving material and energy efficiency in the supply chain.
ISO 14052:2017 is based on the principles and general framework for MFCA described in ISO 14051.
The MFCA framework presented in this document includes scenarios for improving material and energy efficiency in a supply chain, principles for successful application of MFCA in a supply chain, information sharing, and practical steps for the implementation of MFCA in a supply chain.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 14052:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
15.06.2022 г.

Национален стандарт

Управление по отношение на околната среда. Осчетоводяване на разходите, свързани с материалните потоци. Ръководство за практическо приложение във веригата на доставки

95.99 Отменен стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Осчетоводяване на разходите, свързани с материалните потоци. Ръководство за практическо прилагане във веригата на доставки (ISO 14052:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още