Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/TS 7849-2:2009

Acoustics — Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement — Part 2: Engineering method including determination of the adequate radiation factor
9.03.2009 г.

Главна информация

90.20     15.04.2023 г.

ISO

ISO/TC 43/SC 1

Техническа спецификация

17.140.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 7849-2:2009 gives basic requirements for a reproducible method for the determination of the sound power level of the noise emitted by machinery or equipment by using surface vibration measurements, together with the knowledge of the machinery specific sound radiation factor in the frequency bands. The method is only applicable to noise which is emitted by vibrating surfaces of solid structures and not to noise generated aerodynamically.
This vibration measurement method is especially applicable in cases where accurate direct airborne noise measurements, e.g. as specified in ISO 3746, ISO 3747, and ISO 9614 (all parts), are not possible because of high background noise or other parasitic environmental interferences; or, if a distinction is required between the total radiated sound power and its structure vibration generated component.
The methods described in ISO/TS 7849-2:2009 apply mainly to processes that are stationary with respect to time.
Recommendations on the selection of frequency bands are given in an annex.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
ISO/TR 7849:1987

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TS 7849-2:2009
90.20 Начало на периодичен преглед
15.04.2023 г.

Национален стандарт

Акустика. Определяне на нивата на мощност на въздушен шум, излъчван от машини, чрез измерване на вибрациите. Част 2: Инженерен метод, включващ определяне на съответния радиационен фактор (ISO/TS 7849-2:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход