Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 14738:2002/Cor 1:2003

Safety of machinery — Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery — Technical Corrigendum 1

Главна информация

60.60     11.12.2003 г.

ISO

ISO/TC 159/SC 3

Международен стандарт

13.110     13.180  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 14738:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 14738:2002/Cor 1:2003
60.60 Публикуван стандарт
11.12.2003 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
ISO/FDIS 14738

Национален стандарт

Безопасност на машини. Антропометрични изисквания към работните места при машините (ISO 14738:2002, включително Поправка 1:2003 и Поправка 2:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още