Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 11275:2004

Soil quality — Determination of unsaturated hydraulic conductivity and water-retention characteristic — Wind's evaporation method
2.07.2004 г.

Главна информация

90.93     10.09.2021 г.

ISO

ISO/TC 190

Международен стандарт

13.080.40  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 11275:2004 specifies a laboratory method for the simultaneous determination in soils of the unsaturated hydraulic conductivity and of the soil water-retention characteristic. It is applicable only to measurement of the drying or desorption curve. Application of the method is restricted to soil samples which are, as far as possible, homogeneous. The method is not applicable to soils which shrink in the range of matric head 0 cm to -800 cm.
The range of the determination of the conductivity depends on the soil type. It lies between matric heads of approximately -50 cm and -700 cm.
The range of the determination of the water-retention characteristic lies between matric heads of approximately 0 cm and -800 cm.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 11275:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.09.2021 г.

Национален стандарт

Качество на почвите. Определяне характерната ненаситена хидравлична проводимост и задържане на вода. Метод с изпаряване на вятър (ISO 11275:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още