Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 11819-1:1997

Acoustics — Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise — Part 1: Statistical Pass-By method
11.09.1997 г.
95.99 Отменен стандарт   20.02.2023 г.

Главна информация

95.99     20.02.2023 г.

ISO

ISO/TC 43/SC 1

Международен стандарт

17.140.30  

френски   английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
ISO 11819-1:1997
95.99 Отменен стандарт
20.02.2023 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
ISO/WD 11819-1

ИЗОСТАВЕН
ISO/PWI 11819-1

ДЕЙСТВАЩ
ISO 11819-1:2023

Национален стандарт

Акустика. Измерване на влиянието на пътната повърхност върху шума от трафика. Част 1: Статистически метод при преминаване (ISO 11819-1:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-68 още