Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 9487:1991

Workplace air — Determination of vaporous aromatic hydrocarbons — Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
15.08.1991 г.

Главна информация

90.93     19.10.2019 г.

ISO

ISO/TC 146/SC 2

Международен стандарт

13.040.30  

френски   английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies a method for the measurement of the concentrations of airborne vapours in the range from approx. 1 mg/m^3 to 1 000 mg/m^3 when sampling 10 litres of air. Annexes A, B and C form an integral part of this standard. Annex D is for information only.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 9487:1991
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.10.2019 г.

Национален стандарт

Въздух на работното място. Определяне на летливи ароматни въглеводороди. Метод с тръбичка с активен въглен/десорбция с разтворител/газова хроматография

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още