Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 9455-8:1991

Soft soldering fluxes — Test methods — Part 8: Determination of zinc content
12.12.1991 г.

Главна информация

90.93     21.12.2018 г.

ISO

ISO/TC 44/SC 12

Международен стандарт

25.160.50  

френски   английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Describes the principle, the reagents and materials, the apparatus, the test procedure, the calculation of results, the precision and the contents of the test report.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 9455-8:1991
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.12.2018 г.

Национален стандарт

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 8: Определяне съдържанието на цинк (ISO 9455-8:1991)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още