Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 9455-6:1995

Soft soldering fluxes — Test methods — Part 6: Determination and detection of halide (excluding fluoride) content
21.09.1995 г.
95.99 Отменен стандарт   14.12.2022 г.

Главна информация

95.99     14.12.2022 г.

ISO

ISO/TC 44/SC 12

Международен стандарт

25.160.50  

френски   английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Describes three quantitative titration methods for the determination of halogenides (excluding fluoride) in soft soldering water-soluble fluxes.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
ISO 9455-6:1995
95.99 Отменен стандарт
14.12.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 9455-6:2022

Национален стандарт

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 6: Определяне и откриване на съдържанието на халогенид (без флуорид) (ISO 9455-6:1995)

95.99 Отменен стандарт

ТК-30 още