Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 9455-2:1993

Soft soldering fluxes — Test methods — Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method
15.04.1993 г.

Главна информация

90.93     1.11.2019 г.

ISO

ISO/TC 44/SC 12

Международен стандарт

25.160.50  

френски   английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The method specified is based on evaporating a weighed amount of the flux sample in an ebulliometer until the entire volatile part is driven off, which is determined by following the graph of distillation temperature against time. The flux residue is considered as the non-volatile content of flux. Applies only to flux with a non-volatile content of 10 % or more.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 9455-2:1993
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.11.2019 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
ISO/AWI 9455-2

Национален стандарт

Флюси за спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част 2: Изисквания към характеристиката

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още