Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60051-3:1984/AMD1:1994 ED4

Amendment 1 - Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories. Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters
30.08.1994 г.

Главна информация

99.60     30.08.2018 г.

WPUB   

IEC

TC 85

Международен стандарт

17.220.20  

английски   френски   испански  

Купи

Преработен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
IEC 60051-3:1984 ED4

СЕГА

ОТМЕНЕН
IEC 60051-3:1984/AMD1:1994 ED4
99.60 Отменен стандарт (CEN/CLC)
30.08.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60051-3:2018 ED5

Национален стандарт

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 3: Специални изисквания към ватметрите и варметрите (IEC 60051-3:1984/A1:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още