Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60335-2-10:2002 ED5

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines
15.07.2008 г.

Главна информация

99.60     14.12.2021 г.

IEC

TC 61

Международен стандарт

13.120     97.080  

английски   френски  

Купи

Преработен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Deals with the safety of electric floor treatment and wet scrubbing machines intended for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V. Examples of floor treatment machines are floor buffers, polishers and waxers. Examples of wet scrubbing machines are floor scrubbers, rug shampooers and upholstry shampooers.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
IEC 60335-2-10:1992 ED4

СЕГА

ОТМЕНЕН
IEC 60335-2-10:2002 ED5
99.60 Отменен стандарт (CEN/CLC)
14.12.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
IEC 60335-2-10:2002/AMD1:2008 ED5

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-10:2021 ED6

Национален стандарт

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване (IEC 60335-2-10:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още