Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 61869-201 ED1

IEC 61869-201: Instrument transformers - Part 201: General requirements for Instrument Transformers for low voltage applications

Главна информация

20.99     5.02.2021 г.

CD    30.06.2023 г.

IEC

TC 38

Международен стандарт

17.220.20  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 61869-201 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
5.02.2021 г.

Национален стандарт

Измервателни трансформатори. Част 201: Общи изисквания за измервателни трансформатори за ниско напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още