Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017 ED4

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins
30.01.2017 г.

Главна информация

60.60     30.01.2017 г.

IEC

TC 61

Международен стандарт

13.120     97.100.10  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The contents of the corrigendum of March 2017 have been included in this copy.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-53:2011 ED4

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017 ED4
60.60 Публикуван стандарт
30.01.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017/COR1:2017 ED4

Национален стандарт

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна (IEC 60335-2-53:2011/A1:201X)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още