Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013 ED1

Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers
27.11.2013 г.

Главна информация

60.60     27.11.2013 г.

IEC

TC 62/SC 62A

Международен стандарт

11.040.01  

английски   френски   испански  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-1-10:2007 ED1

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013 ED1
60.60 Публикуван стандарт
27.11.2013 г.

Национален стандарт

Електромедицински апарати. Част 1-10: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за развитие на затворени вериги физиологични контролери (IEC 60601-1-10:2007/A1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още