Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60601-2-22:2007/AMD1:2012 ED3

Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment
25.10.2012 г.

Главна информация

99.60     20.11.2019 г.

WPUB   

IEC

TC 76

Международен стандарт

11.040.50     11.040.60     31.260  

английски   френски  

Купи

Преработен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
IEC 60601-2-22:2007 ED3

СЕГА

ОТМЕНЕН
IEC 60601-2-22:2007/AMD1:2012 ED3
99.60 Отменен стандарт (CEN/CLC)
20.11.2019 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-2-22:2019 ED4

Национален стандарт

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на диагностични и терапевтични лазерни съоръжения

50.97 Решение за разделяне/обединяване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения (IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още