Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60601-1-10:2007 ED1

Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers
22.07.2020 г.

Главна информация

60.60     21.11.2007 г.

IEC

TC 62/SC 62A

Международен стандарт

11.040.01  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies requirements for the development (analysis, design, verification and validation) of a physiologic closed-loop controller (PCLC) as part of a physiologic closed-loop control system (PCLCS) in medical electrical equipment and medical electrical systems to control a physiologic variable. This collateral standard applies to various types of PCLC, e.g. linear and non-linear, adaptive, fuzzy, neural networks. This collateral standard applies to a closed-loop controller that sets the controller output variable in order to adjust (i.e., change or maintain) the measured physiologic variable by relating it to the reference variable.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-1-10:2007 ED1
60.60 Публикуван стандарт
21.11.2007 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013 ED1

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-1-10:2007/AMD2:2020 ED1

Национален стандарт

Електромедицински апарати. Част 1-10: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за развитие на затворени вериги физиологични контролери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още