Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC/IEEE 60076-57-135 ED1

Technical guideline for the Application, Specification, and Testing of Phase-Shifting Transformers

Главна информация

20.99     5.05.2023 г.

CD    1.11.2024 г.

IEC

TC 14

Международен стандарт

25.040  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC/IEEE 60076-57-135 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
5.05.2023 г.

Национален стандарт

Технически указания за приложение, спецификация и изпитване на фазорегулиращи трансформатори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още