Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 61326-2-6 ED4

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Главна информация

30.99     5.05.2023 г.

TCDV    31.07.2023 г.

IEC

TC 65/SC 65A

Международен стандарт

17.220.20     25.040.40     33.100.20  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 61326-2-6:2020 ED3

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 61326-2-6 ED4
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
5.05.2023 г.

Национален стандарт

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-6: Специфични изисквания. Медицински устройства за In vitro диагностика (IVD) (IEC 61326-2-6:202x)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още