Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60554-3-6 ED1

Specification for cellulosic papers for electrical purposes – Part 3: Specifications for individual materials – Sheet 6: Requirements for presspaper, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 and P.6.1

Главна информация

20.99     7.04.2023 г.

CD    31.08.2023 г.

IEC

TC 15

Международен стандарт

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 60554-3-6 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
7.04.2023 г.

Национален стандарт

Спецификация за целулозни хартии за електрически приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали.Част 6: Изисквания за пресована хартия, типове P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 и P.6.1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още