Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 62024-3 ED1

High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 3: AC loss measured by sinusoidal wave of inductors for DC-to-DC converters

Главна информация

30.60     22.09.2023 г.

IEC

TC 51

Международен стандарт

29.100.10  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 62024-3 ED1
30.60 Край на гласуването
22.09.2023 г.

Национален стандарт

Високочестотни индуктивни компоненти. Електрически характеристики и методи за измерване. Част 3: Загуби при променлив ток (АС), измерени чрез синусоидална вълна на индуктори за преобразуватели DC към DC (IEC 62024-3:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още