Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 61820-9-1 ED1

Electrical installation for lighting and beaconing of aerodromes - Principles of a data-based risk analysis to determine maintenance activities and their maintenance cycles

Главна информация

20.99     11.11.2022 г.

CD    30.11.2023 г.

IEC

TC 97

Международен стандарт

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 61820-9-1 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
11.11.2022 г.

Национален стандарт

Електрическа инсталация за осветление и маяци на летища - Принципи на анализ на риска, базиран на данни, за определяне на дейностите по поддържане и циклите на поддържане за тях

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още