Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 61757-6-1 ED1

Fibre optic sensors – Part 6-1: Displacement measurement – Displacement sensors based on fibre Bragg gratings

Главна информация

20.99     18.11.2022 г.

CD    16.12.2022 г.

IEC

TC 86/SC 86C

Международен стандарт

Обект и област на приложение

The proposed International Standard defines the terminology, structure, and measurement methods of optical displacement sensors based on fibre Bragg gratings (FBGs) as the sensitive element. It also specifies the most important features and characteristics of these fibre optic displacement sensors and defines procedures for their determination.
If approved, this standard will be part of the IEC 61757 series, which is dedicated to fibre optic sensors. The individual parts of the IEC 61757 series are numbered as IEC 61757-M-T, where M denotes the measure and T the technology of the fibre optic sensor. The sub-series IEC 617575-6-T is concerned with displacement measurements.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 61757-6-1 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
18.11.2022 г.

Национален стандарт

Влакнесто-оптични сензори. Част 6-1: Измерване на отместване. Сензори за отместване, базирани на влакнести решетки на Браг(IEC 61757-6-1:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още