Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60404-18 ED1

Magnetic materials - Part XX: Permanent magnet (magnetically hard) materials - Methods of measurement of the magnetic properties in an open magnetic circuit using a superconducting magnet

Главна информация

20.99     14.10.2022 г.

CD    31.03.2023 г.

IEC

TC 68

Международен стандарт

17.220.20     29.030  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 60404-18 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
14.10.2022 г.

Национален стандарт

Магнитни материали - Част 18: Материали с постоянен магнит (магнитнотвърди) - Методи за измерване на магнитните свойства в отворена магнитна верига с помощта на свръхпроводящ магнит

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още