Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 62561-9 ED1

Lightning protection system components (LPSC) - Part 9 Requirements for components for protection against dangerous touch voltage

Главна информация

20.99     11.11.2022 г.

CD    31.12.2024 г.

IEC

TC 81

Международен стандарт

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 62561-9 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
11.11.2022 г.

Национален стандарт

Компоненти на системата за мълниезащита (LPSC) - Част 9: Изисквания за компоненти за защита срещу опасно допирно напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още