Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60255-216-3 ED1

Measuring relays and protection equipment - Part 216-3: Digital Interface - Test specification for protection data communication of Line Current Differential Protection

Главна информация

20.99     21.10.2022 г.

CD    15.12.2023 г.

IEC

TC 95

Международен стандарт

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 60255-216-3 ED1
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
21.10.2022 г.

Национален стандарт

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 216-3: Цифров интерфейс. Спецификация на изпитванията за предаване на данни за защитата на диференциалнотокова защита на линия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още