Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 62607-3-1 ED2

Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 3-1: Luminescent nanomaterials - Quantum efficiency

Главна информация

30.99     29.11.2021 г.

TCDV    16.06.2023 г.

IEC

TC 113

Международен стандарт

07.030     07.120  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 62607-3-1:2014 ED1

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 62607-3-1 ED2
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
29.11.2021 г.

Национален стандарт

Нанопроизводство. Контрол на основни характеристики. Част 3-1: Луминесцентни наноматериали. Квантова ефективност (IEC 62607-3-1:2014)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-99 още