Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 80601-2-26/AMD1 ED1

Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs

Главна информация

40.99     16.09.2022 г.

DECFDIS    31.01.2023 г.

IEC

TC 62/SC 62D

Международен стандарт

11.040.01  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 80601-2-26:2019 ED1

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 80601-2-26/AMD1 ED1
40.99 Решение за преминаване към следващ етап
16.09.2022 г.

Национален стандарт

Електромедицински апарати. Част 2-26: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електроенцефалографи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още