Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60601-2-35/AMD1 ED2

Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use

Главна информация

40.99     17.02.2023 г.

DECFDIS    31.08.2023 г.

IEC

TC 62/SC 62D

Международен стандарт

11.040.01     11.140  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-2-35:2020 ED2

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 60601-2-35/AMD1 ED2
40.99 Решение за преминаване към следващ етап
17.02.2023 г.

Национален стандарт

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още