Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 62056-6-2 ED4

Electricity metering data exchange - The DLMS®/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes

Главна информация

50.20     28.04.2023 г.

PRVD    9.06.2023 г.

IEC

TC 13

Международен стандарт

17.220     35.110     91.140.50  

Обект и област на приложение

IEC 62056-6-2:2023 (E) specifies a model of a meter as it is seen through its communication interface(s). Generic building blocks are defined using object-oriented methods, in the form of interface classes to model meters from simple up to very complex functionality.
Annexes A to F (informative) provide additional information related to some interface classes
This fourth edition cancels and replaces the third edition of IEC 62056-6-2 published in 2017. It constitutes a technical revision. The significant technical changes with respect to the previous edition are listed in Annex F (Informative).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 62056-6-2:2017 ED3

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 62056-6-2 ED4
50.20 Начало на официално гласуване
28.04.2023 г.

Национален стандарт

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход