Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60601-1-12:2014/AMD1:2020 ED1

Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment
22.07.2020 г.

Главна информация

60.60     22.07.2020 г.

IEC

TC 62/SC 62A

Международен стандарт

11.040.01  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-1-12:2014 ED1

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60601-1-12:2014/AMD1:2020 ED1
60.60 Публикуван стандарт
22.07.2020 г.

Национален стандарт

Електромедицински апарати. Част 1-12: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за електромедицински апарати и електромедицински системи, използвани в среда на оказване на спешна помощ (IEC 60601-1-12:2014/A1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още