Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 80601-2-89 ED1

Medical electrical equipment - Part 2-89: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children

Главна информация

30.99     31.07.2020 г.

TCDV    31.03.2023 г.

IEC

TC 62/SC 62D

Международен стандарт

11.140  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
IEC 80601-2-89 ED1
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
31.07.2020 г.

Национален стандарт

Електромедицински апарати. Част 2-89: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла за деца

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още