Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60335-2-31:2012/AMD2:2018 ED5

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
17.08.2018 г.

Главна информация

60.60     17.08.2018 г.

IEC

TC 61

Международен стандарт

13.120     97.040.20  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-31:2012 ED5

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-31:2012/AMD2:2018 ED5
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
IEC 60335-2-31 ED6

Национален стандарт

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения (IEC 60335-2-31:2012/A2:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още