Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017/COR1:2017 ED4

Corrigendum 1 - Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins

Главна информация

60.60     28.03.2017 г.

IEC

TC 61

Международен стандарт

13.120     97.100.10  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017 ED4

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017/COR1:2017 ED4
60.60 Публикуван стандарт
28.03.2017 г.

Национален стандарт

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна (IEC 60335-2-53:2011/A1:201X)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още