Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16935:2017

Биопродукти. Изисквания за обмен на информация и претенции между бизнеса и потребителите

Bio-based products - Requirements for Business-to-Consumer communication and claims
12.07.2017 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

13.020.55  

английски  

Поправка в заглавието, обявена в бр. 11/2022 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за прозрачна и неподвеждаща комуникация между бизнеса и потребителите относно характеристиките на биопродуктите чрез етикетиране и твърдения. Той не специфицира изискванията за биопродукти.
Този европейски стандарт е предназначен да се използва като инструмент за създаване и прехвърляне на информация към потребителите и/или като вход за специфични за продукта стандарти и схеми за сертифициране.
Бизнес-бизнес комуникацията е обхваната от FprEN 16848.[1]
ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт е приложим за всички твърдения, които се основават или се позовават на биосъдържание (например, на зеленчукова, растителна основа).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16935:2017
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16935:2017