Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3928:2017

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела за изпитване на умора (ISO 3928:2015)

Sintered metal materials, excluding hardmetals - Fatigue test pieces (ISO 3928:2016)
18.04.2017 г.

Главна информация

60.60     18.04.2017 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.040.10     77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт специфицира:
- размерите на кухината на матрицата за изработване на пробни тела чрез пресуване и спичане, заедно с някои размери на пробното тяло, получени от такава матрица;
- размерите на пробните тела, получени чрез механична обработка от спечени и ковани от прах материали.
Този международен стандарт е приложим за всички спечени метали и сплави с изключение на твърдите сплави.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 3928:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3928:2017
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3928:2016

Въвежда ISO 3928:2016