Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12697-12:2018

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на чувствителността на асфалтово пробно тяло към вода

Bituminous mixtures - Test methods - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens
14.11.2018 г.

Главна информация

60.60     14.11.2018 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира три метода за изпитване за определяне на ефекта от насищане с вода и ускорено кондициониране под вода: - при метод А се използва индиректна якост на опън на цилиндрично пробно тяло от асфалтобетон; - при метод В се използва якост на натиск на цилиндрично пробно тяло от асфалтобетон; - при метод С се определя стойността на сцепление на асфалтова смес 1 h след смесването, като сцеплението между битума и скалния материал може да се приравни към стойността на сцепление. Метод С е подходящ за мек асфалт с битум с кинематичен вискозитет при 60 °C от 4 000 mm2/s или по-малък. Тези методи може да се използват за оценяване на ефекта на водата върху асфалтови смеси с или без добавки срещу разделяне, включително течности като амини, и пълнители, като хидратна вар или цимент.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12697-12:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12697-12:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.11.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12697-12:2018