Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12102-1:2018

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с електрически задвижвани компресори. Определяне на нивото на звуковата мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
14.02.2018 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2022 г.

Главна информация

95.99     15.12.2022 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

17.140.20     27.080     91.140.30  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този проект за европейски стандарт определя изисквания за определяне съответствието със стандартизирана процедура, на нивото на акустичната мощност, излъчвана в околния въздух от климатизатори, термопомпи, охладители с електрически задвижвани компресори, когато се използват за отопление и/или охлаждане на помещение, и/или процеси, както е описано в серията prEN 14511 и изсушители, както е описано в EN 810.
Този проект за европейски стандарт обхваща също измерване на нивото на акустичната мощност на изпарителни охлаждащи кондензатори за климатизатори, както е определено в EN 15218. Въпреки това, измерването трябва да бъде направено без външно захранване с вода и по този начин тези агрегати ще се считат за обхванати от другите климатизатори от серията prEN 14511.
Подчертано е, че този стандарт за измерване се отнася само за въздушен шум.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

206/2012

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

Хармонизиран
626/2011

Прилагане на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори

Хармонизиран
811/2013

Енергийно етикетиране на отоплителни топлоизточници

813/2013

Изисквания за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12102:2013

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12102-1:2018
95.99 Отменен стандарт
15.12.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12102-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12102-1:2017