Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 358:2019

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предпазване от падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint
17.06.2019 г.
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за колани и предпазни въжета, предназначени за поддържане и ограничаване при работа. Той определя изискванията, изпитванията, маркировката и информацията, предоставена от производителя.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 358:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 358:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 358:2018