Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 5667-6:2016

Качество на водата. Вземане на проби. Част 6: Ръководство за вземане на проби от реки и потоци (ISO 5667-6:2014)

Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014)
15.12.2016 г.
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     15.12.2016 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.45     13.060.10  

английски   български  

A11:2020

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 5667-6: 2014 определя принципите, които трябва да се прилагат при създаване на програми за вземане на проби, техники за вземане на проби и обработване на водни проби от реки и потоци за оценяване на физически и химически показатели.
Стандартът не е приложим за вземане на проби от естуарни или крайбрежни води, нито за микробиологично вземане на проби. (Процедурите за микробиологично вземане на проби са дадени в ISO 19458.)
ISO 5667-6: 2014 не е приложим нито за изследване на утайки, суспендирани твърди частици или биота (набор от видове живи организми, в една обща зона на разпространение), нито за замърсени участъци от реки или потоци. Освен това, не е приложим за пасивно вземане на проби от повърхностни води (виж ISO 5667-23).
В случаите, когато естествено съществуващи или изкуствено изградени язовири водят до задържане или съхранение на вода в продължение на няколко дни или повече, участъкът на реката или потока трябва да се счита за застояло водно тяло. За целите на вземането на проби, виж ISO 5667‑4.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 5667-6:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5667-6:2016
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2016 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5667-6:2016/A11:2020

Свързан проект

Въвежда EN ISO 5667-6:2016

Въвежда ISO 5667-6:2014