Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12166:2016

Мед и медни сплави. Телове с общо предназначение

Copper and copper alloys - Wire for general purposes
15.12.2016 г.

Главна информация

60.60     15.12.2016 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите на телове от медни сплави, произведени чрез изтегляне, валцуване или пресуване, предназначени за общи цели, пружини и производство на скрепителни елементи.
Определени са също така и процедурите за вземане на проби и методите за изпитване за потвърждаване на съответствието с изискванията на този европейски стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12166:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12166:2016
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12166:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12166:2016