Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12167:2016

Мед и медни сплави. Профили и правоъгълни пръти за общи цели

Copper and copper alloys - Profiles and bars for general purposes
15.12.2016 г.

Главна информация

60.60     15.12.2016 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите на плътни профили, профили с форма на напречното сечение L, T, U и правоъгълни пръти от медни сплави, произведени чрез изтегляне и пресуване.
Този европейски стандарт се прилага за профили с форма на напречното сечение L, T, U и правоъгълни пръти, които биха се вписали в окръжност с диаметър, максимум 180 mm и за правоъгълни пръти с дебелина от 3 mm до 60 mm, включително и с широчина от 6 mm до 120 mm, включително.
Определени са също така и процедурите за вземане на проби и методите за изпитване за потвърждаване на съответствието с изискванията на тази европейски стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12167:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12167:2016
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12167:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12167:2016