Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1114-3:2020

Машини за обработка на каучук и пластмаси. Екструдери и екструдерни линии. Част 3: Изисквания за безопасност на устройства за изтегляне

Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 3: Safety requirements for haul-offs
15.01.2020 г.

Главна информация

60.60     15.01.2020 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

83.200  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се разглежда всички значими опасности, опасни ситуации и събития, свързани с извеждането на кабели, кабелно жило, профили и тръби за обработка на пластмаса и каучук, когато те се използват по предназначение и при условия на злоупотреба, които са разумно предвидима неправилна употреба (виж приложение А). Опасностите са идентифицирани, като се вземат предвид всички фази от жизнения цикъл на машината съгласно EN ISO 12100:2010, 5.4.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1114-3:2001+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1114-3:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1114-3:2019