Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-17:2013/A11:2019

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances
14.11.2019 г.

Главна информация

60.60     14.11.2019 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-17:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-17:2013/A11:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.11.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-17:2013/A11:2019