Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60839-11-31:2017

Алармени и електронни системи за сигурност. Част 11-31: Електронни системи за контрол на достъпа. Основен протокол за оперативна съвместимост, базиран на web услуги (IEC 60839-11-31:2016)

Alarm and electronic security systems - Part 11-31: Electronic access control systems - Core interoperability protocol based on Web services
17.08.2017 г.

Главна информация

60.60     17.08.2017 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.320     13.32  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60839-11-31:2016 определя процедурите за комуникация между клиенти на мрежата и устройствата. Тази серия от стандарти дава възможност за оперативна съвместимост на алармените и електронните системи за сигурност на клиентите и устройствата от различни производители като се използват общи и ясно определени интерфейси. Функциите, определени в този документ, обхващат откриването, управлението на устройствата и рамката на събитията. Допълнителните услуги са определени в отделни документи. Интерфейсите за управление и контрол, определени в този документ са описани като Web услуги. Този документ съдържа също и определенията на пълна XML схема и WSDL (Web Service Description Language).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60839-11-31:2017
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60839-11-31:2017

Въвежда IEC 60839-11-31:2016 ED1