Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14046:2016

Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Принципи, изисквания и насоки (ISO 14046:2014)

Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines (ISO 14046:2014)
18.04.2016 г.
21.01.2021 г.

Главна информация

60.60     18.04.2016 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     13.020.60  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14046:2014 определя принципите, изискванията и насоките, свързани с оценяване на водния отпечатък на продукти, процеси и организации въз основа на оценяване на жизнения цикъл (LCA).
ISO 14046:2014 предоставя принципите, изискванията и насоките за провеждане и докладване на оценяването на водния отпечатък като самостоятелно оценяване или като част от по-цялостно екологично оценяване.
В оценяването са включени само емисиите от въздуха и почвата, които влияят върху качеството на водата, а не всички въздушни и почвени емисии.
Резултатът от оценяването на водния отпечатък е единична стойност или профил на резултатите от показателя за въздействие.
Докато докладването е в обхвата на ISO 14046:2014, съобщението за резултатите от водния отпечатък, например под формата на етикети или декларации, е извън обхвата на ISO 14046:2014.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специфичните изисквания и насоки за организациите са дадени в приложение А.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14046:2016
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14046:2016

Въвежда ISO 14046:2014