Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 14071:2016

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Процеси за критичен преглед и компетенции на проверяващия: Допълнителни изисквания и насоки към ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)

Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
18.04.2016 г.

Главна информация

60.60     18.04.2016 г.

BDS

ТК-15

Техническа спецификация

13.020.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 14071:2014 provides additional specifications to ISO 14040:2006 and ISO 14044:2006. It provides requirements and guidelines for conducting a critical review of any type of LCA study and the competencies required for the review.
ISO/TS 14071:2014 provides:

details of a critical review process, including clarification with regard to ISO 14044:2006;
guidelines to deliver the required critical review process, linked to the goal of the life cycle assessment (LCA) and its intended use;
content and deliverables of the critical review process;
guidelines to improve the consistency, transparency, efficiency and credibility of the critical review process;
the required competencies for the reviewer(s) (internal, external and panel member);
the required competencies to be represented by the panel as a whole.

ISO/TS 14071:2014 does not cover the applications of LCA.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 14071:2016
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 14071:2023

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 14071:2016

Въвежда ISO/TS 14071:2014