Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16171:2016

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)

Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
15.12.2016 г.
14.08.2018 г.

Главна информация

90.92     5.06.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.030.01     13.080.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази европейски стандарт установява метод за определяне на следните елементи в царска вода или след минерализация с азотна киселина на утайки, обработени биоотпадъци и почви:
Алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), церий (Ce), цезий (Cs), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), диспросий (Dy), ербий (Er), европий (Eu), гадолиний (Gd), галий (Ga), германий (Ge), злато (Au), хафний (Hf), холмий (Ho), индий (In), иридий (Ir), желязо (Fe), лантан (La), олово (Pb), литий (Li), лутетий (Lu), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), неодим (Nd), никел (Ni), паладий (Pd), фосфор (P), платина (Pt), калий (K), празеодим (Pr), рений (Re), родий (Rh), рубидий (Rb), рутений (Ru), самарий (Sm), скандий (Sc), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), телур (Te), требий (Tb), талий (Tl), торий (Th), тулий (Tm), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), итербий (Yb), итрий (Y), цинк (Zn) и цирконий (Zr).
Работният интервал зависи от матрицата и срещаните пречения.
Границата на откриване на метода е между 0,1 mg/kg сухо вещество и 2,0 mg/kg сухо вещество за повечето елементи. Границата на откриване ще бъде по-висока в случаи на вероятно пречене на определянето (виж точка 4) или в случай на ефекти на памет (виж, например, 8.3 от EN ISO 17294-1:2006).
Методът е валидиран за елементите, дадени в таблица А.1 (утайка), таблица А.2 (компост) и таблица А.3 (почва). Методът е приложим за другите елементи, изброени по-горе, при условие че потребителят е проверил приложимостта.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16171:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16171:2016
90.92 Решение за преработване на стандарт
5.06.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16965:2023

Свързан проект

Въвежда EN 16171:2016